Головна

Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій

(562013-EPP-1-2015-1-PLEPPKA2-CBHE-SP)

Коротка назва проекту: QUAERE

Тривалість проекту:10.2015 – 14.10.2018

Сума гранту: about 717 000 Euro.

Координатор проекту:Wrocław University of Science and Technology(Poland).

Веб-сайт проекту: http://quaere.pwr.edu.pl/

Координатор проекту від ХНУ – Григорук Світлана Сергіївна

Тел.: +38 (067) 7865023

e-mail: grygoruk.svitlana@gmail.com

 

У проекті беруть участь Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація студентського самоврядування провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Проект спрямовано на розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти, стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у вишах, впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.

Головна мета проекту QUAERE:

розвиток реформування системи вищої освіти України шляхом впровадження кращої практики ЄС у забезпечення якості ВНЗ на основі стандартів та керівних принципів ENQA

 

Цілі проекту:

 • Розробка механізмів функціонування внутрішніх та зовнішніх систем забезпечення якості.
 • Розбудова потенціалу закладів вищої освіти, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти шляхом підготовки персоналу для використання інструментів забезпечення якості, створення організаційної інфраструктури забезпечення якості, пілотування внутрішніх та зовнішніх моделей QA.
 • Створення механізмів самооцінювання як невід’ємної складової функціонування закладів вищої освіти.
 • Сприяння залученню студентів до процесів самооцінювання закладів вищої освіти.
 • Пілотна реалізація внутрішніх систем забезпечення якості.
 • Пілотне впровадження системи зовнішнього забезпечення якості.
 • Внесок у процес створення національних стандартів забезпечення якості.
 • Популяризація ідей забезпечення якості у закладах вищої освіти України.
 • Широке залучення усіх зацікавлених сторін до процесів забезпечення якості.
 • Надання підтримки діяльності міжнародним агентствам забезпечення якості вищої освіти.

 

Структура проекту

 

Робочий пакет 1

 • Формування робочої групи проекту (РГ) для всебічного аналізу вітчизняної системи забезпечення якості, а також локальних координаційних груп та інституційних робочих груп.
 • Підготовка звіту про моніторинг існуючого стану вітчизняної системи забезпечення якості та / або її атрибутів.
 • Підготовка аналітичного огляду законодавчого середовища, що регулює систему забезпечення якості вищої освіти на національному рівні.
 • Підготовка звіту про результати опитування закладів вищої освіти України щодо структури та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості.
 • Підготовка аналітичного звіту щодо досвіду партнерів та країн ЄС.
 • Розробка дорожньої карти щодо орієнтації існуючої системи забезпечення якості на нову правову основу та найкращі європейські практики.

Робочий пакет 2

 • Розробка навчального пакету для співробітників закладів вищої освіти та працівників Міністерства освіти і науки України.
 • Проведення семінару для завершення тренінгового пакету.
 • Проведення тренінгів для осіб, відповідальних за забезпечення якості на національному та інституційному рівнях.
 • Розробка типової моделі організаційної структури системи забезпечення якості у закладах вищої освіти.
 • Розробка та прийняття моделі організаційної структури забезпечення якості у кожному закладі вищої освіти.

Робочий пакет 3

 • Розроблення керівництв щодо політик та процедур зовнішньої системи управління якістю.
 • Розробка моделі ефективної системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти.
 • Організація внутрішніх тренінгів для персоналу, відповідального за забезпечення якості.

Робочий пакет 4

 • розробка методичних рекомендацій (методології) для закладів вищої освіти щодо структури, функцій та процедур системи внутрішнього забезпечення якості.
 • Розробка дорожніх карт, політики, процедур, інструментів щодо забезпечення якості; стандартів та критеріїв самооцінки закладів вищої освіти як на інституційному рівні, так і рівні освітніх програм.
 • Організація внутрішніх тренінгів для персоналу, відповідального за забезпечення якості, та студентів

Робочий пакет 5

 • Створення експертної панелі з представників закладів вищої освіти та національного органу, відповідального за забезпечення якості, для пілотування розробленого інструментарію.
 • Визначення однієї освітньої програми у кожному закладі вищої освіти та двох закладів вищої освіти для пілотування на інституційному рівні та рівні освітньої програми.
 • Пілотування інструментів забезпечення якості.
 • Перегляд оновлених інструментів та механізмів.

Робочий пакет 6

 • Затвердження нормативно-правової бази для підрозділів забезпечення якості у закладах вищої освіти.
 • Прийняття у закладах вищої освіти стратегії та процедур забезпечення якості.
 • Розробка рекомендацій для національної нормативно-правової бази з питань забезпечення якості з подальшим їх затвердженням.

Робочий пакет 7

 • Розробка плану поширення результатів проекту.
 • Розробка веб-сайту проекту.
 • Організація інформаційних сесій для українських закладів вищої освіти.
 • Публікація брошур, листівок, постерів.
 • Підготовка опитування зацікавлених сторін, звітування про результати.

Робочий пакет 8

 • Розробка плану дій на інституційному рівні.
 • Підготовка звітів за результатами виконання завдань робочих пакетів.
 • Підготовка звітів з розвитку.
 • Підготовка аналітичних звітів щодо зворотного зв’язку зі студентами та співробітниками.

Робочий пакет 9

 • Підписання партнерських угод.
 • Створення керівного органу проекту та розкладу його засідань
 • Створення локальної координаційної групи, інституційних робочих груп.
 • Проведення координаційних нарад.
 • Оновлення та реалізація планів роботи.
 • Управління поточною діяльністю, ведення обліку діяльності та результатів.